נקודת המוצא של הפרויקט הזה הוא תיאור של אלימות. כפתרון עיצובי בחרנו בצורה בלתי יציבה אשר נראית צעקנית ומצמררת בו זמנית. קראנו לה טריאדה.

החלק העשוי מזכוכית, החד, מסמל את האדישות בחברה כלפי הבעיה שקיימת בה.

שלושה סיפורים מיוצגים על ידי שלוש נשים שונות. שלושתן מאוד שונות אך נמצאות בסכנה מול בעיה אחת.

טיזר 1

טיזר 2

טיזר 3

מאחורי הקלעים